Marbodal har Svanemerkede kjøkken. Hele 31 Marbodal-kjøkken tilfredsstiller de høye kravene som stilles til produktene gjennom hele levetiden.

Det handler for eksempel om at limet skal inneholde et minimum av miljøfarlige kjemikalier. At treverket ikke kommer fra truede skoger. At produksjonen av sponplatene er miljøvennlig. At plasten er fri for farlige tilsetninger. At metallene er uten tungmetallbelegg. At maling og lakk inneholder et minimum av organiske løsningsmidler. Likevel har vår vannbaserte lakk dobbelt så høy slitestyrke som konvensjonell lakk, dette ifølge Statens Provningsanstalt.

Svanen er et av verdens mest krevende miljømerkinger, og er ytterligere et sterkt argument for deg til å velge et Marbodal-kjøkken.

 

Svanen er den offisielle miljømerkingen i Norden, og administreres i Sverige av SIS Miljömärkning. Arbeidet finansieres gjennom bevilling fra riksdagen og avgifter fra lisensinnehavere. Svanen er nøytral og har heller ingen bransje- eller vinstinteresser.

Les mer om svanemerking av kjøkken her: